Banner-Preghiera.png Banner-Preghiera.png

Modlitwa

Jest wiele sposobów modlitwy i powodów, aby się modlić; u podstaw zawsze leży pragnienie otwarcia się na obecność Boga i na Jego ofertę miłości. Wspólnota chrześcijańska czuje się powołana i wie, że może zwrócić się do Ojca ponieważ otrzymała moc Ducha Jego Syna. I to właśnie Jezus powierzył swoim uczniom modlitwę Ojcze nasz, o czym pisze także Katechizm Kościoła Katolickiego (por. 2759-2865). Tradycja chrześcijańska proponuje również inne teksty, takie jak Zdrowaś Maryjo, które pomagają w doborze słów kierowanych do Boga podczas modlitwy: „Przez Tradycję, żywy przekaz, Duch Święty w Kościele uczy dzieci Boże modlitwy”. (KKK 2661).

Chwile modlitwy uczynione w czasie podróży pokazują, że pielgrzym podąża drogami Bożymi „w swoim sercu” (Ps 83,6). Również ten rodzaj posilenia się wymaga postojów i przystanków, ustawianych często wokół kiosków, sanktuariów lub innych miejsc szczególnie bogatych pod względem duchowym, w których uświadamia się, że - przed i obok - przeszli inni pielgrzymi i że święci podróżowali tymi samymi ścieżkami. Drogi prowadzące do Rzymu często pokrywają się bowiem z drogą wielu świętych.