Banner-Rinconciliazione.png Banner-Rinconciliazione.png

Pojednanie

 

Jubileusz jest znakiem pojednania, ponieważ rozpoczyna «czas pomyślny» (por. 2 Kor 6,2) dla własnego nawrócenia. W centrum swojej egzystencji stawia Boga, zbliżając się do Niego i uznając Jego wyższość. Co więcej, już sama adnotacja w Biblii dotycząca przywrócenia sprawiedliwości społecznej i szacunku dla ziemi wynika z teologicznej potrzeby: jeśli Bóg jest stwórcą wszechświata, musi mieć pierwszeństwo przed wszelką rzeczywistością i interesami stronniczymi. To On uświęca ten rok, ofiarując własną świętość.

Jak przypomniał Papież Franciszek w Bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Rok Święty 2015: „Miłosierdzie nie sprzeciwia się sprawiedliwości, lecz wyraża zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, ofiarując mu jeszcze jedną możliwość skruchy, nawrócenia i wiary […]. Ta Boża sprawiedliwość jest miłosierdziem ofiarowanym wszystkim jako łaska na mocy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Krzyż Chrystusa jest zatem sądem Boga nad nami wszystkimi i nad światem, ponieważ ofiaruje nam pewność miłości i nowego życia.” (Misericordiae Vultus, 21).

Konkretnie mówiąc, chodzi o przeżywanie sakramentu pojednania, o wykorzystanie tego czasu do ponownego odkrycia wartości spowiedzi i osobistego przyjęcia Bożego słowa przebaczenia. Niektóre Kościoły jubileuszowe, stale oferują taką możliwość. Możesz się do niej przygotować, podążając wyznaczoną ścieżką.