San-Salvatore-in-Lauro.jpg San-Salvatore-in-Lauro.jpg

Kościół Św. Salwatora w Lauro

Według niektórych dokumentów historycznych pierwsze projekty i budowa tego kościoła, położonego w pobliżu Tybru, pochodzą z przełomu X i XI wieku, a udział w budowie przypisuje się niewielkiemu zgromadzeniu braci.

Najazdy barbarzyńców doprowadziły do zburzenia skromnej, istniejącej wcześniej budowli, którą udało się odbudować dopiero w 1177 roku, za sprawą Ojców Celestynów, zakonników oddanych służbie w „San Giorgio in Alga”. Świątynia pozostała pod ich opieką przez blisko 200 lat.

W 1668 roku, po kasacji zakonu ojców Celestynów, kościół Św. Salwatora w Lauro przeszedł w ręce Sodalicji Pobożnościowej Picentów. To właśnie dzięki ich działalności w kościele rozwinął się kult Matki Bożej Loretańskiej.