Iter Europaeum

Trasa do tzw. “Kościołów Unii Europejskiej”, (łac. “Iter Europaeum”) obejmuje 28 Kościołów i Bazylik. Wszystkie są historycznie związane z Krajami Europejskimi ze względów kulturowych, artystycznych lub tradycji przyjmowania pielgrzymów z określonego państwa wspólnoty europejskiej.