Odpust

iubilaeum2025- iubilaeum2025-

 

Odpust jest konkretnym przejawem miłosierdzia Bożego, które przekracza granice ludzkiej sprawiedliwości i je przemienia. Ten skarb łaski ma swoją historię w Jezusie i w świętych: patrząc na przykład ich życia i żyjąc z nimi w jedności, nadzieja przebaczenia i własnej drogi do świętości umacnia się i staje się pewnością. Odpust pozwala uwolnić serce od ciężaru grzechu, aby należne zadośćuczynienie zostało udzielone w pełnej wolności.

Dokładniej mówiąc, to doświadczenie miłosierdzia przechodzi poprzez konkretne działania duchowe, wskazane przez Papieża. Każdy, kto z powodu choroby lub z innej przyczyny nie może zostać pielgrzymem, jest zaproszony do wzięcia udziału w rozwoju duchowym, który towarzyszy temu Rokowi, poprzez ofiarowanie własnego cierpienia i swojej codzienności oraz uczestnictwo w