Zostań Wolontariuszem w ramach Jubileuszu 2025

Zostań Wolontariuszem w ramach Jubileuszu 2025

 

Jeśli jesteś pełnoletni i chcesz aktywnie przeżyć kolejny Rok Święty, pomagając licznym pielgrzymom, którzy przybędą do Rzymu, aby przekroczyć Drzwi Święte, to jest Twoja szansa!

Możesz zgłosić swój udział w służbie na czas jednego lub kilku tygodni oraz podczas konkretnych wydarzeń jubileuszowych, przeżywając wyjątkowe doświadczenia, pomagając osobom szukającym wsparcia i informacji na szlakach pielgrzymkowych prowadzących do Drzwi Świętych czterech Bazylik Papieskich.

 

Jak zostać wolontariuszem:

Aby się zgłosić, prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na tej stronie. Po wprowadzeniu wymaganych danych uzyskasz dostęp do twojego profilu użytkownika za pośrednictwem adresu mailowego i wybranego hasła.

 

Po uzyskaniu dostępu do twojego profilu zostaniesz poproszony o przesłanie następujących dokumentów:

·         Wyraźne, kolorowe zdjęcie paszportowe, bez innych obiektów i osób w tle (osoba powinna być widoczna z przodu, a nie z boku, z widocznymi i otwartymi oczami).

·         wyraźny i ostry skan ważnego urzędowego dokumentu tożsamości.

·         skan listu polecającego podpisanego przez proboszcza Twojej parafii lub osobę odpowiedzialną za wspólnotę eklezjalną, do której należysz (zgodnie z załącznikiem do pobrania).

 

Na Twoim profilu będziesz mógł wskazać tygodnie i wydarzenia jubileuszowe, w których możesz wziąć udział, jednak dopiero po przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Możesz również wskazać kilka tygodni, które zawsze liczą się od soboty do soboty. Jeśli wolisz zaoferować swoją dostępność na konkretne wydarzenia jubileuszowe, zostanie to uwzględnione dla wszystkich dni w ramach których dzieją się poszczególne wydarzenia, a które mogą się różnić w zależności od jubileuszu. Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z kalendarzem jubileuszowym. Możesz wycofać swoją dostępność w dowolnym momencie, do siedmiu dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

 

Logując się ponownie do twojego profilu, możesz śledzić postęp swojego wniosku i sprawdzić, czy został zaakceptowany. Akceptacja Twojego wniosku pozostaje wyłączną prerogatywą Sekretariatu Organizacyjnego Jubileuszu 2025.

 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres  volunteers@iubilaeum2025.va .

 

Pytania i odpowiedzi:

 

1.           Kto może zostać wolontariuszem Jubileuszu 2025?

Każda wierząca osoba dorosła, która pragnie pomóc podczas tygodniowych wydarzeń Jubileuszowych, odbywających się od soboty do soboty lub podczas konkretnych dużych wydarzeń. Przy składaniu wniosku konieczne będzie przedstawienie listu polecającego od proboszcza lub innego, właściwego przełożonego z parafii (seminarium itp.), potwierdzającego wiarę katolicką wolontariusza i aktywne jego uczestnictwo w życiu parafii. Seminarzyści, nowicjuszki i nowicjusze, którzy chcą ofiarować część swojego czasu na tę posługę, są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę swojego rektora lub formatora. Mile widziana jest znajomość języka włoskiego, ale nie jest to konieczny warunek, aby się zgłosić. 

 

2.            Jak zostać wolontariuszem Jubileuszu 2025?

Rejestrując się na oficjalnej stronie Jubilee www.iubilaeum2025.va lub za pośrednictwem aplikacji Iubialeum25, możesz przesłać swoje zgłoszenie i poinformować o terminie, w którym będziesz dostępny. Wolontariusz będzie mógł zgłosić również wielotygodniową dostępność w wybranym czasie. Sekretariat Organizacyjny skontaktuje się z wolontariuszem w celu potwierdzenia jego służby w zależności od potrzeb.

Wolontariusz będzie musiał samodzielnie zadbać o wizę i pokrycie kosztów podróży do Rzymu, w obie strony, natomiast Dykasteria ds. Ewangelizacji będzie odpowiedzialna za zapewnienie mu wyżywienia i zakwaterowania na czas służby. Dykasteria nie wydaje wiz.

 

3.            O co zostanie poproszony wolontariusz zgłaszający swój udział podczas Jubileuszu 2025?

Wolontariusz, który zdecyduje się służyć w ramach Jubileuszu 2025, powinien znać ideę wydarzeń jubileuszowych, aby być prawdziwym świadkiem i godnie reprezentować Kościół podczas Roku Świętego.

Do zadań Wolontariusza będzie należało m.in. zadbanie o przyjęcie pielgrzymów w poszczególnych miejscach zbiórki, udzielanie im informacji na temat wszystkich dostępnych usług; asystowanie na specjalnie wybranych trasach umożliwiających dostęp do Bazylik Papieskich oraz podczas przekraczania Drzwi Świętych, a także wspólne towarzyszenie w modlitwie, bez rozpraszania uwagi, zgodnie z wyznaczonymi godzinami i trasami. Ponadto wolontariusz zostanie poproszony o zapewnienie pomocy w zakresie wszelkich pozostałych usług, które mogą być konieczne w zależności od sytuacji i okoliczności.

Wolontariusz oferuje swoją służbę bezpłatnie. Zobowiązuje się do realizacji zadań powierzonych mu przez Sekretariat Organizacyjny Jubileuszu, w oparciu o potrzeby logistyczno-operacyjne programu Jubileuszu.

Czy masz jakieś inne pytania?

Kliknij tutaj

Często zadawane pytania

Jakie dokumenty muszą wypełnić osoby pragnące zostać wolontariuszami Jubileuszu 2025?

Aby złożyć wniosek, musisz:

1. Wypełnić formularz na oficjalnej stronie Jubileuszu www.iubilaeum2025.va, znajdującej się w sekcji „Zostań wolontariuszem”;

2. Dostarczyć list polecający (od proboszcza, od zwierzchnika ruchu kościelnego, od koordynatora stowarzyszenia życia apostolskiego, od przełożonego instytutu zakonnego). Zeskanowany list będzie można wysłać jako załącznik po zalogowaniu na Twoim profilu użytkownika.

Czy wolontariusze otrzymają stypendium lub inną formę wynagrodzenia za swoją pracę?

Nie. Wolontariat jest całkowicie bezpłatną usługą oferowaną pielgrzymom z całego świata.

Z jakich krajów na świecie można się zgłaszać do posługi wolontariusza?

Wolontariusze mogą pochodzić z dowolnego kraju. Dobrze, gdyby osoba zgłaszającą swój udział mówiła wystarczająco dobrze w języku włoskim (porozumiewała się i rozumiała).

Czy wolontariusz musi być osobą pełnoletnią?

Tak, do wolontariatu będą mogły przystąpić wyłącznie osoby, które osiągnęły wiek pełnoletni.

Czy wolontariusze mogą liczyć na pomoc finansową w ramach wyjazdu do Rzymu?

Nie. Koszty związane z podróżą w obie strony pokrywa wolontariusz.

Czy wolontariusze powinni sami zorganizować sobie wyżywienie i zakwaterowanie?

Dykasteria ds. Ewangelizacji zapewni wyżywienie i zakwaterowanie osobom przyjętym do wolontariatu wyłącznie w ramach zadeklarowanych dni służby. Osoby mieszkające w Rzymie lub prowincji będą mogły wrócić do swoich domów na nocleg.

Czy wolontariusze będą ubezpieczeni?

Tak, wolontariusze będą objęci ubezpieczeniem od ryzyka obrażeń w trakcie służby.

Co wolontariusz powinien zabrać ze sobą do Rzymu?

Wszystko, co niezbędne do osobistej toalety, ubrania odpowiednie do pory roku i różnych warunków pogodowych, dokumenty niezbędne podczas przekraczania granicy Włoch, telefon komórkowy sprawnie działający na terenie państwa włoskiego oraz kartę zdrowia (tylko UE).

Jaki jest klimat w Rzymie?

W Rzymie panuje klimat typowo śródziemnomorski, łagodny, szczególnie wiosną i jesienią, natomiast kwiecień i listopad to miesiące charakteryzujące się częstymi opadami deszczu. Latem w Rzymie jest bardzo gorąco, a noce są dość wilgotne. Zima jest chłodna z rzadkimi opadami deszczu. Rzym jest miastem dość wietrznym.

Temperatura zimą waha się od 0°C do 15°C, latem waha się od 20°C do 35°C.

Czy organizatorzy Jubileuszu mogą zapewnić wizy osobom, które ich potrzebują?

Nie. Uzyskanie wizy i wszelkie koszty z nią związane leżą po stronie wolontariusza.

Jak będzie wyglądało szkolenie wolontariuszy?

Na początku każdej zmiany służby, w sobotę, odbędzie się spotkanie szkoleniowe prowadzone przez kierownika wolontariatu z niezbędnymi informacjami, jak najlepiej wykonywać swoją służbę na rzecz pielgrzymów.

Jakie zadania będą mieli wolontariusze?

- Wolontariusze będą mieli za zadanie przyjmować i towarzyszyć pielgrzymom w drodze do Drzwi Świętych;

- Towarzyszyć pielgrzymom w bazylikach i kościołach jubileuszowych;

- Zapewnić niezbędne informacje pielgrzymom;

- Inne usługi potrzebne w danej chwili.

Czy można przyjechać lub wyjechać z Rzymu po dacie ustalonego wcześniej terminu?

Wszyscy wolontariusze, z wyjątkiem tych, którzy mieszkają w Rzymie, będą mieli zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie tylko na czas służby. Koszty pobytu przekraczające warunki świadczenia usług, wolontariusz będzie musiał pokryć sam.

Gdzie powinienem się udać po przybyciu do Rzymu?

Informacja o miejscu spotkania i nabożeństwie zostanie przekazana w późniejszym terminie wszystkim powołanym wolontariuszom.

Jak będą wyglądać zmiany?

Zwykły czas pracy obejmuje 6-godzinne zmiany w ciągu dnia, rano i po południu, z rotacyjnymi przerwami i poczęstunkiem. Oprócz standadrowej posługi należy uwzględnić nadzwyczajną posługę podczas ważnych wydarzeń Jubileuszowych. W takim przypadku szczegóły związane z posługą zostaną podane w późniejszym terminie.