Komitety Organizacyjne Jubileuszu

Commissioni-Giubileo.jpg Commissioni-Giubileo.jpg

 

Komisje na Jubileusz 2025

 

Komisja Duszpasterska

Komisja Duszpasterska jest radą złożoną głównie z przedstawicieli poszczególnych Dykasterii Kurii Rzymskiej oraz przedstawicieli niektórych wspólnot kościelnych. Współpraca z Dykasterią wynika z różnych wizji obchodów jubileuszowych, dzięki czemu można zaangażować większą część Ludu Bożego.

 

Komisja ds. Kultury

Komisja ds. Kultury zajmuje się rozwojem różnego rodzaju działań kulturalnych, takich jak wystawy, koncerty i spektakle, które wzbogacą program Jubileuszu. Celem jest zaangażowanie pielgrzymów, także na poziomie kulturowym.

 

Komisja ds. Komunikacji

Komisja ds. Komunikacji zrzesza dziennikarzy z różnych wydawnictw, naukowców i ekspertów ds. nowych mediów, aby wspierać Dykasterię na poziomie informacyjnym i komunikacyjnym.

 

Komisja Ekumeniczna

Komisja Ekumeniczna wspiera Dykasterię w organizowaniu działań i uroczystości mających na celu upamiętnienie 17 rocznicy Soboru Nicejskiego (325-2025), która przypada na Rok Jubileuszowy 2025. Zajmuje się ona także tematem nadziei w dialogu międzyreligijnym.

 

Komitet Techniczny

Komitet Techniczny troszczy się o wsparcie Dykasterii w zakresie logistycznego planu wydarzeń Jubileuszowych, a więc zarządzania Bazylikami, bezpieczeństwem, kwestiami zdrowotnymi oraz wolontariuszami.

 

Delegaci diecezji włoskich i Konferencji Episkopatów

Poszerzone Komisje, które obejmują delegatów Diecezji włoskich i Konferencji Episkopatów świata, działają jako łącznik pomiędzy Dykasterią, terytorium włoskim, a światem. Działania podejmowane przez Komisje są niezbędne do ułatwienia kwestii organizacyjnych, a takze wymiany informacji między Dykasterią a Diecezjami i odwrotnie.