Hymn Jubileuszu 2025

DOWNLOAD

 

Pellegrini di speranza

Testo di Pierangelo Sequeri

 

Fiamma viva della mia speranza

questo canto giunga fino a Te!

Grembo eterno d’infinita vita

nel cammino io confido in Te.

 

Ogni lingua, popolo e nazione

trova luce nella tua Parola.

Figli e figlie fragili e dispersi

sono accolti nel tuo Figlio amato.

 

Fiamma viva della mia speranza

questo canto giunga fino a Te!

Grembo eterno d’infinita vita

nel cammino io confido in Te.

 

Dio ci guarda, tenero e paziente:

nasce l’alba di un futuro nuovo.

Nuovi Cieli Terra fatta nuova:

passa i muri Spirito di vita.

 

Fiamma viva della mia speranza

questo canto giunga fino a Te!

Grembo eterno d’infinita vita

nel cammino io confido in Te.

 

Alza gli occhi, muoviti col vento,

serra il passo: viene Dio, nel tempo.

Guarda il Figlio che s’è fatto Uomo:

mille e mille trovano la via.

 

Fiamma viva della mia speranza

questo canto giunga fino a Te!

Grembo eterno d’infinita vita

nel cammino io confido in Te.

 

 

Podczas wędrówki pieśń bardzo często pojawia się na ustach, jakby była zaufanym towarzyszem wędrownika, któremu łatwiej wyrazić siebie i umotywować cel swojej podróży z pomocą śpiewu. Dotyczy to także życia w kontekście wiary, które jest pielgrzymowaniem w świetle Zmartwychwstałego Pana. Pismo Święte jest przesiąknięte pieśnią, czego przykładem są Psalmy: modlitwy ludu Izraela zostały napisane po to, by głosić je śpiewem, aby poprzez pieśń przedstawiać Panu najbardziej ludzkie sprawy. Tradycja Kościoła pielęgnuje tę jedność, czyniąc śpiew i muzykę jednym z płuc swojej Liturgii. Jubileusz, który już sam w sobie jest wydarzeniem dla ludu pielgrzymującego do Drzwi Świętych, znajduje w pieśni jeden ze sposobów wyrażenia swojego motto: „Pielgrzymi nadziei”.

Tekst przygotowany przez Pierangelo Sequeri, nawiązujący do Roku Świętego, skierowany jest do wszystkich twórców muzycznych, którzy pragną wziąć udział w Międzynarodowym Konkursie Hymnu Jubileuszowego 2025. Przede wszystkim motto „Pielgrzymi nadziei” znajduje swój biblijny odpowiednik na niektórych stronach pism proroka Izajasza (Izajasz 9 i Izajasz 60). Tematy stworzenia, braterstwa, czułości Boga, nadziei i przeznaczenia, rozbrzmiewają językiem, który nie jest „technicznie” teologiczny, choć w swojej treści zawiera biblijne odniesienia, aby brzmiał wymownie, ale też zrozumiale w uszach naszych czasów.

Krok po kroku, poprzez codzienną pielgrzymkę, ludzie wierzący opierają swą ufność na źródle Życia. Pieśń, która pojawia się spontanicznie podczas drogi (por. Augustyn, Kazania, 256), skierowana jest do Boga i jest to pieśń pełna nadziei na wyzwolenie i wsparcie. Pieśń, której towarzyszy życzenie, aby dotarła do uszu Tego, który sprawia, że ona płynie. Bóg, jako wiecznie żywy płomień, rozpala nadzieję i dodaje energii pielgrzymującym ludom.

Prorok Izajasz wielokrotnie widzi rodzinę mężczyzn i kobiet, synów i córek, powracających z rozproszenia, zebranych w świetle Słowa Bożego: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” (Iz 9, 1). Światłością jest Jezus, który stał się człowiekiem i który swoim Słowem gromadzi wszystkie ludy i narody. Żywy płomień Jezusa daje początek temu wydarzeniu: „Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.” (Iz 60, 1).

Chrześcijańska nadzieja jest dynamiczna i rzuca światło na pielgrzymkę życia, ukazując oblicze braci i sióstr, jako towarzyszy w drodze. To nie jest wędrówka samotnych wilków, ale podróż ludzi, pewnych siebie i szczęśliwych, zmierzających ku Nowemu przeznaczeniu. Tchnienie Ducha nadaje blask przyszłości, która ma nadejść. Ojciec niebieski cierpliwie i z czułością obserwuje pielgrzymkę swoich dzieci i otwiera im drogę, wskazując na Jezusa, swojego Syna, który staje się przestrzenią pielgrzymowania dla każdego z nas.

 

 

 Pobierz oficjalny Hymn Jubileuszu

- ♬ ITALIANO: Inno del Giubileo, eseguito dalla Cappella Musicale Pontificia, diretta dal Maestro Mons. Marcos Pavan

- ♬ FRANÇAIS: Hymne du Jubilé, enregistrement réalisé par le Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle

- ♬ ENGLISH: Jubilee Hymn, Recording performed by the Choir of the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, Washington, DC - Peter Latona, Director

- ♬ ESPAÑOL: Himno del Jubileo adaptado por la Conferencia Episcopal Española, interpretado por el Orfeón «Terra a Nosa» de Santiago de Compostela y dirigido por Luis Martínez.

Pobierz zapis nutowy Hymnu Jubileuszowego

Pobierz tekst hymnu jubileuszowego