2023 – Rok Soboru

2023 – Rok Soboru

 

Zgodnie z prośbą Papieża Franciszka, dwa lata przygotowań do Jubileuszu powinny być poświęcone na ponowne odkrycie nauki soborowej w pierwszym roku i na modlitwę w drugim. W tym celu 11 października 2022 Ojciec Święty odprawił uroczystą Liturgię eucharystyczną w sześćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Od tego momentu wspólnoty chrześcijańskie są zaproszone do ponownego odkrycia czterech konstytucji soborowych Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Gaudium et Spes. Wiosną 2023 r. Dykasteria ds. Ewangelizacji we współpracy z wydawnictwem Shalom opublikowała 34 bardzo przydatne tomiki, zatytułowane „Quaderni del concilio” (Zeszyty Soborowe), napisane w przystępnym, nieakademickim języku, w celu wspierania procesu ponownego odkrywania centralnej treści Soboru Watykańskiego II. Ich głównym celem jest jak największe rozpowszechnienie treści soborowych, we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich i środowiskach katechetycznych, podczas spotkań duchowieństwa i warsztatów opracowanych w ramach przygotowań do Jubileuszu.

Zostały już przetłumaczone na język hiszpański przez Konferencję Episkopatu Hiszpanii i na język angielski przez Konferencję Episkopatu Indii.

Odkryj “Zeszyty Soborowe”

Seria „Zeszytów Soborowych”, pod redakcją wydawnictwa Shalom, opublikowana przez Dykasterię ds. Ewangelizacji, składa się z 34 małych tomów poświęconych czterem Konstytucjom Soborowym: Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Lumen gentium, Gaudium et Spes. Teksty są napisane bardzo prostym, bezpośrednim językiem, angażującym czytelnika i prezentującym, w sposób zwięzły i krótki, bogactwo Soboru Watykańskiego II. 

Czytaj więcej

Tłumaczenia serii “Zeszyty Zoborowe”

Konferencja Episkopatu Indii przetłumaczyła na język angielski serię „Zeszytów Soborowych” (Council Notebooks). 34 tomy są już dostępne online (wydane przez wydawnictwo ATC Publisher). W przypadku języka hiszpańskiego wydawnictwo Biblioteca de Autores Cristianos zredagowało całą serię “Zeszytów Soborowych” (Cuadernos del Concilio) w jednym tomie, dostępnym odpłatnie do pobrania online. 

Czytaj więcej