Odkryj “Zeszyty Soborowe”

didascalia: Copertine Quaderni del Concilio didascalia: Copertine Quaderni del Concilio

Odkryj “Zeszyty Soborowe”

 

Seria „Zeszytów Soborowych”, pod redakcją wydawnictwa Shalom, opublikowana przez Dykasterię ds. Ewangelizacji, składa się z 34 małych tomów poświęconych czterem Konstytucjom Soborowym: Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Lumen gentium, Gaudium et Spes. Teksty są napisane bardzo prostym, bezpośrednim językiem, angażującym czytelnika i prezentującym, w sposób zwięzły i krótki, bogactwo Soboru Watykańskiego II. W liście, który Papież Franciszek napisał w ramach przygotowań do Jubileuszu 2025, możemy przeczytać: „Cztery Konstytucje Soboru Watykańskiego II, wraz z Magisterium tych dziesięcioleci, będą w dalszym ciągu ukierunkowywać i prowadzić święty lud Boży, tak aby postępują w misji niesienia wszystkim radosnego głoszenia Ewangelii”.

We wstępie do serii, opublikowanej przez Dykasterię ds. Ewangelizacji pod redakcją wydawnictwa Shalom, papież Franciszek pisze: „Przygotowanie do Jubileuszu 2025 roku, poprzez przyjęcie fundamentalnych tekstów Soboru Watykańskiego II, jest zobowiązaniem, które proszę przyjąć jako pomoc dla wzrostu wiary.”

Zeszyty Soborowe są dostępne na wszystkich platformach internetowych.

 

Indeks

            1. Sobór Watykański II (E. Guerriero)

 

Dei Verbum

           2. Objawienie Słowa Bożego (R. Fisichella)

           3. Tradycja (R. Fisichella)

           4. Natchnienie(A. Pitta)

           5. Pismo Święte w życiu Kościoła (M. Cardinali)

 

Sacrosanctum Concilium

           6. Liturgia w tajemnicy Kościoła (A. Elberti)

           7. Pismo Święte w Liturgii (M. Compiani)

           8. Żyć Liturgią w Parafii (S. Riva)

           9. Tajemnica Eucharystii (F. Sieni)

           10. Liturgia Godzin (E. McNamara)

           11. Sakramenty (D. Jurczak)

           12. Niedziela (G. Midili)

           13. Adwent i Wielki Post w Roku Liturgicznym (M. Barba)

           14. Muzyka w Liturgii (M. Frisina)

 

Lumen Gentium

            16. Tajemnica Kościoła (C. Militello)

            17. Odsłony Kościoła (M. G. Riva)

            18. Lud Boży (S. Pié-Ninot) – Lud Boży

            19. Kościół istnieje dla Ewangelizacji (G. Morado)

            20. Papież, Biskupi, kapłani, diakoni (P. Goyret)

            21. Świeccy (M. Muolo)

            22. Życie konsekrowane (V. Berzosa)

            23. Powszechne powołanie do Świętości (F. M. Léthel)

            24. Kościół pielgrzymujący w stronę pełni (A. Schütz) pełni

            25. Maryja, pierwsza pośród wierzących (L. Falasca)

 

Gaudium et Spes

            26. Kościół w dzisiejszym świecie (C. Pagazzi)

            27. Sens życia(M. Tulli)

            28. Społeczność mężczyzn (G. Cardinale)

            29. Autonomia i służba (F. A. Grana)

            30. Rodzina (A. Tornielli)

            31. Kultura (F. Marchese Ragona)

            32. Ekonomia i finanse (D. Hillier)

            33. Polityka (F. Giansoldati)

            34. Dialog, jako narzędzie (I. Ingrao)

            35. Pokój (N. Fabrizio)