Bazyliki Papieskie

Cztery papieskie Bazyliki w Rzymie to: Bazylika św. Piotra na Watykanie, Bazylika Św. Jana na Lateranie, Bazylika Matki Bożej Większej i Bazylika Św. Pawła za Murami. Są to „większe” Bazyliki z Drzwiami Świętymi, otwieranymi przez Papieża na czas trwania roku jubileuszowego.