Bazylika Św. Pawła za Murami

San-Paolo-Fuori-le-Mura.jpg

Po edykcie mediolańskim z 313 r., dzięki któremu chrześcijanie uzyskali wolność wyznania, cesarz Konstantyn postanowił podarować rodzącemu się kościołowi dwie bazyliki, wzniesione na grobach świętych Piotra i Pawła.

Jednak w V wieku, ze względu na ciągły napływ pielgrzymów do grobowca i niewystarczające, by pomieścić wszystkich pielgrzymów, wymiary pierwotnej bazyliki Św. Pawła, trzej cesarze, ówcześni regenci, Teodozjusz, Walentynian II i Arkadiusz, zostali zmuszeni do budowy większej świątyni, odwracając jej orientację w kierunku zachodnim.

Dopiero w 1854 roku papież Pius IX zainaugurował obecną i monumentalną bazylikę, w której do dziś zachował się łańcuch, którym według tradycji związano ręce apostoła Pawła, nauczającego rzymskiego żołnierza pilnującego go w czasie inwigilacji procesu.