Modlitwa jubileuszowa

Ojcze, który jesteś w niebie,

przez wiarę, ktorą nam dałeś

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, naszym Bracie,

i płomień miłości

rozlany w sercach naszych przez Ducha Świętego,

niech rozbudzą w nas błogosławioną nadzieję

na nadejście Twego Królestwa.

 

Niech Twoja łaska przemienia nas

w oddanych siewców nasion ewangelicznych.

Niech ludzkość i wszechświat wzrastają,

w ufnym oczekiwaniu

na nowe niebio i nową ziemę,

kiedy moce zła zostaną pokonane,

i objawi się Twoja chwała na wieki.

 

Łaska Jubileuszu

niech ożywi w nas – Pielgrzymach Nadziei,

pragnienie dóbr niebiańskich

i wyleje na cały świat

radość i pokój

Naszego Zbawiciela.

Tobie Boże błogosławiony i wieczny

niech będzie cześć i chwała na wieki.

Amen

firma-francesco.png