Het Jubileumgebed

Vader in de hemel,
moge het geloof dat U ons gegeven hebt in uw Zoon, Jezus Christus, onze broeder,
en moge de vlam van liefde die in ons hart is ontstoken door de Heilige Geest,
in ons de zalige hoop doen herleven op de komst van uw Koninkrijk.

Moge uw genade ons onvermoeibaar maken
in het zaaien van evangelische zaden
die de mensheid en de kosmos van binnenuit omvormen.
Moge uw genade ons standvastig maken
in de zekere verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen,
en uw glorie voor eeuwig zal worden geopenbaard.

Moge de genade van het Jubeljaar in ons, Pelgrims van Hoop,
een verlangen doen herleven naar de schatten van de hemel.
Moge diezelfde genade de vreugde en vrede van onze Verlosser
over de hele aarde verspreiden.
Aan U, onze God, ten alle tijden gezegend,
zij glorie en lof in eeuwigheid.
Amen

Firma-PAPA-Francesco.png