A Jubileum imája

Atyánk, aki a mennyekben vagy,

a hit, amelyet fiadban, Jézus Krisztusban,

a mi testvérünkben adtál nekünk,

és a szeretet lángja,

amely kiáradt szívünkbe a Szentlélek által,

ébressze föl bennünk országod eljövetelének

áldott reményét!

 

Kegyelmed alakítson át minket

az evangélium magvainak tevékeny földműveseivé,

hogy az emberiség és az egész világmindenség

bizakodóan várja az új eget és az új földet,

amikor a gonosz hatalmai már legyőzettek

és örökre felragyog a Te dicsőséged!

 

A jubileumi Szentév kegyelme

élessze fel újra bennünk, a Reménység Zarándokaiban,

a mennyei javak utáni vágyakozást,

és árassza el az egész világot

Megváltónk örömével és békéjével!

Örökké áldott Isten,

tiéd legyen a dicsőség és a dicséret mindörökké!

Ámen.

Firma-PAPA-Francesco.png