Jubilejas gada lūgšana

 

Tēvs, kas esi debesīs/

Ticība, ko Tu mums es devis

savā Dēlā Jēzu Kristū, mūsu brālī,

un mīlestības liesma,

ko mūsu sirdīs ielej Svētais Gars,

atmodina mūsos svētīgu cerību

uz Tavas Valstības atnākšanu.

 

Lai Tava žēlastība mūs pārveido

par uzcītīgiem evaņģēlisko sēklu sējējiem,

kas saraudzē cilvēci un Visumu,

ar paļāvību gaidot

jaunas debesis un jaunu zemi,

kad tiks uzveikti ļaunuma spēki

un uz mūžiem atklāsies Tava godība.

 

Lai Jubilejas žēlastība

atmodina mūsos cerības svētceļniekus,

ilgas pēc debesu labumiem

un lai izlej pār visu pasauli

mūsu Pestītāja prieku un mieru.

Tev, Dievs svētais mūžībā,

lai slava un gods mūžīgi!

Amen.

Firma-PAPA-Francesco.png