Pielgrzymka do siedmiu Kościołów

Pielgrzymka do Siedmiu Kościołów, zapoczątkowana przez Św. Filipa Nereusza w XVI wieku, jest jedną z najstarszych, pielgrzymkowych tradycji rzymskich. Jest to trasa licząca około 25 kilometrów, prowadząca wzdłuż całego miasta, którą dotrzemy do rzymskich peryferii, katakumb i niektórych wspaniałych rzymskich Bazylik.