danimarca.jpg danimarca.jpg

Dania - Santa Maria in Traspontina

Związek między kościołem św. Marii w Traspontina a Danią ma długą historię, która ujrzała światło dzienne już w 1600 r., kiedy to duński konwertyta Christian Payngk zdołał przekonać papieża Urbana VIII, aby pozwolił mu zbudować kaplicę poświęconą duńskiemu świętemu o imieniu Kanut, królowi Danii w XI wieku.

Kościół został zainaugurowany niedługo później, 7 stycznia 1640 r., w obecności kolegium kardynalskiego.  Otwarto też fundusz na finansowanie uroczystych Mszy Świętych, które miały być odprawiane co roku 19 stycznia, w uroczystość świętego Kanuta.

Następnie, po długim okresie biedy, w którą kościół popadł na przełomie XIX i XX wieku, pozostając bez środków na jego utrzymanie, ruch mający na celu ponowne odkrycie kultu świętego Kanuta, skłonił państwo duńskie do wzięcia odpowiedzialności za renowacje w kościele.

Do dzisiaj, 19 stycznia każdego roku, ambasada duńska zajmuje się uroczystymi obchodami w kaplicy.