Przedstawiciele Diecezji włoskich

Delegaci Diecezji włoskich na Jubileusz 2025 pełnią funkcję pośredników między Dykasterią a terytorium Włoch, których łączność ma zasadnicze znaczenie dla ułatwienia organizacji i wymiany informacji pomiędzy Dykasterią a Diecezjami i odwrotnie. Poniżej znajduje się lista nazwisk przedstawicieli.