Dostępna jest pomoc duszpasterska „Naucz nas się modlić”.

Naucz nas się modlić Naucz nas się modlić

Dostępna jest pomoc duszpasterska „Naucz nas się modlić”.

 

Z okazji Roku Modlitwy Dykasteria ds. Ewangelizacji przygotowała szereg przydatnych narzędzi i pomocy duszpasterskich, z których będą mogły korzystać wspólnoty chrześcijańskie oraz każdy wierzący indywidualnie, aby lepiej przygotować się do Jubileuszu 2025.

Pomoc duszpasterska „Naucz nas modlić się”, której nazwa pochodzi z jedenastego rozdziału Ewangelii św. Łukasza (Łk 11,1), jest dostępna w internecie i można ją bezpłatnie pobrać w wersji cyfrowej. Broszura, zainspirowana nauczaniem papieża Franciszka, ma być zaproszeniem do podjęcia modlitwy jako osobistego dialogu z Bogiem, a jej celem jest pobudzenie do refleksji nad własną wiarą i nad swoim zaangażowaniem we współczesnym świecie, poprzez działanie w różnych obszarach, do których człowiek jest powołany. Jest to pomoc duszpasterska pełna refleksji, wskazówek i rad, jak pełniej żyć w dialogu z Panem i w relacjach z innymi. Składa się z sekcji poświęconych modlitwie we wspólnocie parafialnej, we wspólnocie rodzinnej, we wspólnotach młodzieżowych, wspólnotach klauzurowych oraz sekcji dotyczącej katechezy i rekolecji duchowych.

 

Tekst jest już dostępny do pobrania w następujących językach: