Zeszyty Soborowe

29 listopada 2022

 

 

 

W liście, który papież Franciszek napisał, aby przygotować nas na Jubileusz 2025 r., czytamy, że „Cztery Konstytucje Soboru Ekumenicznego Watykańskiego II wraz z Magisterium tych dziesięcioleci będą nadal nas prowadzić i ukierunkowywać Święty Lud Boży, ażeby czynił postępy w misji niesienia wszystkim radości z głoszenia Ewangelii”.

 

W świetle tej prośby postanowiono stworzyć serię małych, przydatnych tomików zatytułowanych Quaderni del Concilio (Zeszyty Soborowe). Są to małe tomy napisane bardzo prostym, bezpośrednim językiem, angażującym czytelnika. Nie jest to jedynie „komentarz”, a raczej krótka i zwięzła seria prezentująca bogactwo Soboru Watykańskiego II.

 

Papież Franciszek pisze we wstępie: „Przygotowanie do Jubileuszu 2025 roku, poprzez przyjęcie fundamentalnych tekstów Soboru Watykańskiego II, jest zobowiązaniem, które proszę przyjąć jako pomoc dla wzrostu wiary.”

 

“Składam w ręce wszystkich chrześcijan, zwłaszcza młodych, te przydatne i skuteczne pomoce, omawiające podstawowe tematy czterech soborowych Konstytucji.”

 

“Mam nadzieję, że spotkają się z szerokim przyjęciem i przyniosą dobre owoce odnowy dla naszych wspólnot. Powierzam je szczególnie biskupom, księżom, katechetom i rodzinom, aby znaleźli w nich najbardziej odpowiednie sposoby urzeczywistniania nauczania Ojców Soborowych