Ks. Abp Fisichella dla AgenSir: «Rok modlitwy, aby ponowne umieścić Boga w centrum»

19 lutego 2024

«Papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu powtarzał: “ewangelizacji dokonuje się na kolanach”. Takie słowa mają charakter orientacyjny przy proponowaniu Roku Modlitwy. Rzeczywiście koniecznym jest, aby kontemplacja tajemnicy Boga w naszym życiu i naszej relacji z Nim była stawiana na pierwszym miejscu». Podkreślił Ks. Abp Rino Fisichella, Proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji, podczas przemówienia przedstawiającego Rok Modlitwy na konferencji zorganizowanej przez Katolicką Agencję Prasową Sir.

Rok Modlitwy nie będzie zatem ograniczał się – wyjaśnił ks. Abp Fisichella – do «szeregu inicjatyw zaproponowanych przez Dykasterię», lecz «wręcz przeciwnie, jego celem jest ponowne umieszczenie Boga w centrum i przyjęcie postawy klęczącec przed Nim, bez mnożenia naszych prośb, wiedząc, że On już je zna. Dlatego ważnym jest, abyśmy potrafili wyrazić przed Bogiem naszą potrzebę bycia przez Niego przyjętym, zrozumianym i kochanym, pomimo naszcyh słabości. Rok ten wpisuje się zatem w perspektywę Jubileuszu, który w swoim w centrum umieszcza wielki temat odpustu, jako pełnego i całkowitego przebaczenia ze strony Boga».

Ten rok będzie „szkołą modlitwy”, «aby na nowo odkryć drogi konieczne do przebycia po to, by żyć będąc świadomymi obecności Boga, który nas słucha. Z drugiej strony chrześcijanie wiedzą, że ich modlitwa może być skuteczna, jeśli będzie się znajdować w świetle modlitwy, której nauczył nas Jezus. Na prośbę uczniów, aby Jezus nauczył ich, jak się modlić, uczniowie usłyszeli słowa, które streszczają całą głoszoną przez Niego Ewangelię. Stopniowe odkrywanie modlitwy „Ojcze nasz” będzie przeżyciem, które pozwoli nam zrozumieć, czego tak naprawdę potrzebujemy»

Aby jak najlepiej przeżyć moment refleksji nad modlitwą – podsumowuje Proprefekt – proponujemy ponowne przeczytanie «38 katechez, które papież Franciszek opracował w latach 2020–2021». Ponadto można już kupić Notatki o modlitwie – ośmiotomową serię zawierającą «krótkie refleksje na temat tego, dlaczego i jak się modlić w dzisiejszym świecie; składającą się m.in z takich tomów, jak: modlitwa psalmami, modlitwa Jezusa, przypowieści o modlitwie oraz rozważania dotyczące świętych i grzeszników». Wkrótce w internecie udostępniona zostanie «pomoc duszpasterska Dykasterii ds. Ewangelizacji, zawierająca wskazówki dotyczące tego, co już robimy na co dzień, a co być może powinniśmy wznowić  z jeszcze większym entuzjazmem».

Cała prezentacja dostępnena jest na stronie AgenSir: https://www.agensir.it/chiesa/2024/02/19/la-preghiera-e-il-nostro-modo-di-essere-presenti-nel-mondo/