„Rok Modlitwy”, Ks. Abp Rino Fisichella: „Wyjątkowa chwila, dzięki której można na nowo odkryć potrzebę codziennej modlitwy”

23 stycznia 2024

 

We wtorek 23 stycznia o godz. 11.30 w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej odbyła się Konferencja, na której zaprezentowano program Roku Modlitwy w ramach przygotowań do Jubileuszu 2025 oraz serię tomów zatytułowanych „Notatki o modlitwie”. Prelegentami byli: Ks. Abp Rino Fisichella, Pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji oraz Ks. Prałat Graham Bell, Podsekretarz, odpowiedzialny za Sekretariat Dykasterii.

 

Rok 2024, który właśnie się rozpoczął, jest Rokiem Modlitwy i został oficjalnie zainaugurowany w V Niedzielę Słowa Bożego przez Papieża Franciszka podczas modlitwy „Anioł Pański”. Jest to «szczególny Rok przygotowań do rozpoczynającego się Jubileuszu, w którym powinien wyraźniej wyłonić się duchowy horyzont wydarzenia Jubileuszowego, który wykracza daleko poza jakąkolwiek niezbędną i pilną formę organizacji strukturalnej.» Jak podkreślił Papież podczas uroczystych Nieszporów na zakończenie roku 2023: «Chrześcijanin, podobnie jak Maryja, jest pielgrzymem nadziei». «I taki będzie temat Jubileuszu 2025 “Pielgrzymi nadziei”» - dodał ks. Abp Rino Fisichella.

 

«To nie jest Rok podejmowania konkretnych inicjatyw; a raczej rok, poprzez który na nowo możemy odkryć wartość modlitwy i potrzebę codziennej rozmowy z Bogiem w życiu chrześcijańskim; jak się modlić, a przede wszystkim, jak wychowywać do modlitwy w dzisiejszych czasach, w dobie kultury cyfrowej, aby nasza modlitwa była skuteczna i owocna.» – podkreślił Pro-prefekt. Aby odpowiedzieć na tę potrzebę, Dykasteria przygotowała narzędzia i pomoce duszpasterskie, które mogą towarzyszyć medytacji i czytaniu, aby lepiej zrozumieć wartość modlitwy.

 

Przede wszystkim 38 katechez wygłoszonych przez Papieża Franciszka podczas środowych Audiencji od 6 maja 2020 r. do 16 czerwca 2021 r. uwzględniające różne momenty modlitwy. Ponadto, jak podkreślił Ks. prałat Graham Bell: „Wydawnictwo Watykańskie rozpoczęło publikację serii krótkich tekstów, które odnoszą się do różnych wymiarów chrześcijańskiego aktu modlitwy, podpisanych przez autorów o międzynarodowej sławie, pod nadzorem Dykasterii. Autorem pierwszej książki zatytułowanej “Modlitwa dzisiaj. Wyzwanie, które należy wygrać” z przedmową Papieża Franciszka, jest ks. Kardynał Angelo Comastri, były Wikariusz Generalny Watykanu i Archiprezbiter Bazyliki św. Piotra. Tekst, który jest już dostępny w księgarniach od 23 stycznia, przypomina o potrzebie modlitwy i nauczania, aby mieć „nowe spojrzenie i nowe serce”, przyglądając się postaciom, które świadczyły o owocności modlitwy, takim jak św. Teresa z Lisieux, św. Franciszek z Asyżu i Matka Teresa z Kalkuty”.

 

 

Wkrótce dostępne będą również pozostałe tomy:

- Gianfranco Ravasi, Pregare con i Salmi (Modlitwa Psalmami) (luty 2024)

- Juan López Vergara, La preghiera di Gesù (Modlitwa Jezusa) (luty 2024)

- Paul Murray OP, Pregare con santi e peccatori (Podróż do Boga: Rozważania dotyczące świętych i grzeszników) (marzec 2024)

- Antonio Pitta, Le parabole della preghiera (Przypowieści o modlitwie) (marzec 2024)

- Monaci Certosini, La Chiesa in preghiera (Kościół w modlitwie) (marzec 2024)

- Catherine Aubin, La preghiera di Maria e dei santi (Modlitwa Najświętszej Maryi Panny i świętych) (kwiecień 2024)

- Ugo Vanni, La preghiera che Gesù ci ha insegnato: «Padre nostro» (Modlitwa Pana: Ojcze Nasz) (kwiecień 2024)