Jubileusz 2025, przebudowa „Piazza Pia”: odkryto pozostałości starożytnego Rzymu.

14 czerwca 2024

Przed kilkoma dniami na Zamku Świętego Anioła w Rzymie, odbyła się Konferencja prasowa poświęcona znaleziskom archeologicznym odkrytym niedawno na placu budowy przy „Piazza Pia”. Mowa o rzymskich warsztatach foluszników, z języka łacińskiego “fullonicae”. Było to miejsce, w którym prano brudną odzież w czasach starożytnego Rzymu. W rzeczywistości teren wykopalisk zajmowało kilka ważnych podmiejskich rezydencji cesarskich, horti Agrippinæ e horti Domitiæ, graniczących z prawym brzegiem Tybru, ze scenograficznym widokiem na rzekę, w otoczeniu portyków, promenad oraz ogrodów.

Wśród osób przemawiających podczas Konferencji znaleźli się: Minister Kultury, Gennaro Sangiuliano, Burmistrz miasta Rzymu, Roberto Gualtieri, Proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji, Ks. Abp Rino Fisichella, Dyrektor Dóbr Kultury miasta Rzymu, Daniela Porro oraz Dyrektor Generalny ANAS, Aldo Isi.

„Niezbędne jest zabezpieczenie naszej historii oraz znalezienie w rozsądny i przemyślany sposób równowagi pomiędzy potrzebą ochrony a potrzebą modernizacji tkanki miejskiej” – oświadczył Minister Gennaro Sangiuliano.

„Piazza Pia jeszcze bardziej się wzbogaci. To naprawdę emblematyczny przypadek tego, jak współpraca instytucjonalna i właściwa wizja znaczenia ochrony i waloryzacji naszego dziedzictwa kulturowego może prowadzić do pozytywnego rozwiązania: dzięki budowie odkryliśmy te piękne warsztaty foluszników “Fullonicae” i inne znaleziska, o których będziemy mogli poinformować, a jednocześnie uda nam się ukończyć przejście podziemne w oczekiwanym terminie” – stwierdził burmistrz miasta, Roberto Gualtieri.

„Muszę przyznać, że kiedy mnie poinformowano o wykopalisku, przesyłając zdjęcie, poczułem wielkie wzruszenie, ponieważ Jubileusz, jak często powtarzam, to wydarzenie ludowe, a odkrycie warsztatów foluszników przeniosło mnie w czasie” – podkreślił ks. Abp Rino Fisichella – Ta część Rzymu ponownie stanie się widoczna dla wszystkich i jako obywatel mogę jedynie wyrazić głęboką wdzięczność. To naprawdę znamienne, że tam, gdzie staramy się stworzyć przestrzeń dla Jubileuszu, aby ożywić spotkania międzyludzkie, do których będzie dochodzić m.in. na Piazza Pia, odnaleziono pralnię, która była miejscem spotkań dawnych ludzi, ludu starożytnego, kobiet z dawnej epoki. Składam szczególne podziękowania również dlatego, że terminy prac budowlanych, które mieliśmy wyznaczone, zostaną dotrzymane, pomimo dokonanych odkryć archeologicznych, które mogły zablokować postęp prac”.

„Archeologia przy budowie przejścia podziemnego przy Piazza Pia musi w każdym przypadku chronić znaleziska i odkrycia – wyjaśniła Dyrektor Dóbr Kultury miasta Rzymu, Daniela Porro. – W tym przypadku konserwacja znalezisk poprzez ich przeniesienie musi również prowadzić do ich waloryzacji. Pani Dyrektor zaproponowała przeniesienie wykopalisk do wnętrza Zamku Świętego Anioła, m.in. grobowca Hadriana zbudowanego w Horti di Domitia, do miejsca, w którym prawdopodobnie pierwotnie znajdowały się odkryte budowle”.

„Dzisiejsze spotkanie jest znaczące, ponieważ pokazuje, jak ważna jest synergia i współpraca pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi podmiotami instytucjonalnymi w osiągnięciu wspólnego celu, chroniąc jednocześnie ważne znaleziska archeologiczne, dla których udostępniliśmy nasz teren, aby przenieść je tymczasowo w bezpieczne miejsce”, podsumował Dyrektor Generalny ANAS, Aldo Isi.