Papież Franciszek do Dykasterii ds. Ewangelizacji: «Pracujcie, aby poprzez Jubileusz objawiła się siła nadziei»

15 marca 2024

 

«Za kilka tygodni zostanie opublikowany List Apostolski w sprawie oficjalnego ogłoszenia Jubileuszu 2025 – powiedział Papież Franciszek podczas Audiencji w Pałacu Apostolskim z uczestnikami Zgromadzenia Plenarnego pierwszej sekcji Dykasterii ds. Ewangelizacji – mam nadzieję, że posłuży on wielu osobom w pogłębieniu refleksji, a przede wszystkim w konkretnym doświadczeniu nadziei». Ojciec Święty w swoim przemówieniu wygłoszonym podczas drugiego z trzech dni Zgromadzenia Plenarnego Dykasterii mówił o «wielkim zaangażowaniu, jakie Dykasteria wkłada w codzienną organizację Roku Świętego», za co podziękował dodając, że «z pewnością wiele z tych wysiłków przyniesie owoce». Kolejny Jubileusz będzie wydarzeniem, w którym będzie musiała się objawić «siła nadziei».

Naszą gościnność w przyjęciu pielgrzymów, którzy przybędą do Rzymu z całego świata, dodał Papież, «należy także wyrazić poprzez umożliwienie im głębokiego duchowego przeżycia wiary, nawrócenia i przebaczenia». Z pewnością ważny będzie proces przygotowawczy poprzedzający Rok Święty, o czym po raz kolejny przypomniał Ojciec Święty. «Nie zapominajmy, że rok 2024 jest poświęcony  modlitwie. Musimy na nowo odkryć wartość modlitwy, jako doświadczenia przebywania w obecności Pana, bycia przez Niego rozumianym, przyjętym i kochanym».

Następnie Papież zwrócił się bezpośrednio do uczestników Zgromadzenia Plenarnego, podkreślając znaczenie tych trzech dni «dla dyskusji, jaką niosą ze sobą problemy związane z ewangelizacją, szczególnie jeśli skupiają się na różnych regionach świata». Pierwsza myśl Ojca Świętego skierowana była ku kwestii sekularyzmu, stanu, w jakim znajdują się różne Kościoły lokalne, a który w niektórych miejscach prowadzi do utraty poczucia przynależności do wspólnoty chrześcijańskiej, a w innych do obojętności wobec wiary. «Wiemy do jakich negatywnych skutków to doprowadziło, jednak jest to sprzyjający czas, aby zastanowić się nad skuteczną odpowiedzią, której udzielimy młodym pokoleniom, aby mogły odzyskać sens życia». W tym celu – dodał – «pilnie należy przywrócić odpowiednie relacje z rodzinami i wspólnotami formacyjnymi. Aby przekazać wiarę w Zmartwychwstałego Pana, która jest sercem ewangelizacji, trzeba najpierw jej doświadczyć, jako spotkanie z Jezusem Chrystusem, przeżywane w rodzinie i wspólnocie chrześcijańskiej, które przemienia życie».

 

Papież Franciszek mówił także o znaczeniu obowiązków powierzonych Dykasterii ds. Ewangelizacji. «Nadal w odniesieniu do priorytetowej kwestii przekazywania wiary dziękuję wam za posługę, jaką pełnicie na polu katechezy. Czynicie to także posługując się nowym Dyrektorium (...), ważnym narzędziem nie tylko odnowienia metodologii katechetycznej, ale powiedziałbym przede wszystkim zaangażowania całej wspólnoty chrześcijańskiej». W tej misji szczególną rolę powierzono tym, którzy otrzymali i przyjęli posługę katechety. Pozostałe dwa tematy to duchowość miłosierdzia, «podstawowa treść dzieła ewangelizacji» oraz duszpasterstwo Sanktuariów, które «wymaga nasycenia miłosierdziem».

Na zakończenie Ojciec Święty zaproponował członkom i konsultorom Dykasterii położenie akcentu na styl ewangelizacji. «Kiedy ewangelizacja prowadzona jest z namaszczeniem i miłosierdziem, spotyka się z większym uznaniem, a serce otwiera się z większą gotowością do nawrócenia. Tak naprawdę dotyka nas to, czego najbardziej potrzebujemy, czyli czysta, wolna miłość, która jest źródłem nowego życia».