Jubileusz 2025: rozpoczyna się kampania komunikacyjna na temat poprawy infrastruktury miasta.

04 grudnia 2023

 

Pierwsza kampania komunikacyjna poświęcona poprawie infrastruktury miasta w ramach Jubileuszu 2025 w Rzymie rozpocznie się w grudniu. «Rzym dla Jubileuszu. Jubileusz dla Rzymu»: hasło wyrażające związek i zaangażowanie miasta w wydarzenia jubileuszowe. Czytamy w wiadomościach z Urzędu miasta z niedzieli 3 grudnia.

 

«Ten sam duch – należy podkreślić – animuje partnerstwo i współpracę pomiędzy wszystkimi instytucjami i organami zaangażowanymi w intensywne działania w zakresie transformacji miasta, w celu uczynienia Rzymu jeszcze bardziej przyjaznym i gotowym, aby przyjąć pielgrzymów z okazji jubileuszu 2025. Również wybrany format – linie graficzne idealnie przecinające miasto – obejmuje i angażuje swoim zasięgiem całe miasto, bez wykluczania jakiejkolwiek dzielnicy czy obszaru. Kolory natomiast, reprezentują Włochy wraz z ich Rządem, Stolicę Apostolską, miasto Rzym i region Lacjum, podkreślając jedność intencji w celu osiągnięcia wspólnego dobra.

 

Stąd wybór kampanii tłumaczonej na różne języki, widocznej na ponad 300 billboardach w całym mieście, ze szczególnym uwzględnieniem terenów budowy w celu zapoznania mieszkańców i turystów z trwającymi pracami. Jest to moment wielkiej transformacji miasta, u podstaw której leży czytelny i terminowy plan działania, którym należy podzielić się z obywatelami. Prace te – które dziś z perspektywy obywatela mogą wydawać się jedynie zakrytym placem budowy – ujawnią się wraz z ich rekonstrukcją, która, choć wirtualna, da obywatelom wyobrażenie o efekcie końcowym i korzyściach, jakie wpłyną dzięki pracom dla miasta. Z pomocą technologii – podsumowuje Urząd miasta - obywatele i przyjezdni będą mogli zobaczyć już teraz wspaniałą przyszłość, która na nich czeka: przyszłość przepełnioną historią, pięknem i sztuką.