Jubileusz 2025, Papież Franciszek «Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy Roku Jubileuszowego»

09 stycznia 2024

 

8 stycznia, w Auli Błogosławieństw, podczas audiencji z członkami korpusu dyplomatycznego akredytowanymi przy Stolicy Apostolskiej, z okazji składania życzeń noworocznych, Ojciec Święty Franciszek podkreślił wagę Jubileuszu jako pamiątki Bożego Miłosierdzia wobec swojego ludu.

 

«Być może dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy Roku Jubileuszowego – powiedział Papież - W obliczu wielu cierpień, które wywołują rozpacz nie tylko w osobach bezpośrednio dotkniętych, ale we wszystkich naszych społeczeństwach; wobec naszych młodych, którzy zamiast marzyć o lepszej przyszłości często czują się bezsilni i sfrustrowani; a także w obliczu ciemności tego świata, które zdają się rozprzestrzeniać, a nie ustępować, Jubileusz jest proklamacją, że Bóg nigdy nie opuszcza swojego ludu i zawsze ma otwarte drzwi swojego Królestwa ».

 

 

Ojciec Święty podkreślił centralne znaczenie tego czasu łaski, który jest czasem sprzyjającym tak dla chrześcijan, jak i niechrześcijan, czasu, w którym «miecze zostaną przekute na lemiesze» i podczas którego będziemy modlić się o pokój między narodami i przeciwstawiać się wojnom, aby doświadczyć miłosierdzia Bożego w naszym życiu.

 

 

W tym szczególnym roku przygotowawczym do Jubileuszu, który rozpocznie się w kolejne Święta Bożego Narodzenia, Ojciec Święty Franciszek wyraził także szczególne podziękowania władzom włoskim, na szczeblu państwowym oraz lokalnym, za zaangażowanie, jakie podejmują w przygotowaniu Rzymu na przyjęcie licznych pielgrzymów, aby umożliwić im głębokie przeżycie duchowe podczas tej jubileuszowej wędrówki.