Pomoce duszpasterskie w ramach przygotowań do Jubileuszu Kapłanów są dostępne online.

30 kwietnia 2024

 

Dykasteria ds. Ewangelizacji przygotowała materiały duszpasterskie „Podążając za Mistrzem wraz ze Świętymi Piotrem i Pawłem”, przeznaczone, jako pomoc modlitewna dla księży przygotowujących się do Jubileuszu, które można pobrać w sześciu językach za pośrednictwem strony internetowej.

Pielgrzymka w stronę Jubileuszu Kapłanów, który przypada w czerwcu 2025 roku będzie okazją, aby powrócić do pierwotnego i fundamentalnego znaczenia posługi kapłańskiej. Jest to uroczysta podróż składająca się z czterech etapów podążania za Mistrzem, niczym apostołowie Św. Piotr i Św. Paweł. Podróż w świetle Magisterium i śladami tych niezwykłych ludzi, których dziś nazywamy „filarami Kościoła”. Będziemy zatem przyglądać się powołaniu, wyznaniu wiary, życiowym próbom i świadectwom, które składają się na życie każdego powołanego do posługi kapłańskiej.

Pomoc ta ma być narzędziem w służbie księży diecezjalnych, którzy będą mogli uczestniczyć w celebracjach wspólnotowych ze swoim biskupem, korzystając z  proponowanych tekstów oraz znaków, ale także dla poszczególnych księży, jako chwile osobistej refleksji i modlitwy. Podobnie jak wszystkie pomoce duszpasterskie, również ta, może być modulowana, łączona i przerabiana w zależności od potrzeb i wrażliwości danej wspólnoty kościelnej.

Pomoc duszpasterska, dostępna w języku włoskim, portugalskim, hiszpańskim, francuskim, polskim i angielskim, jest istotnym narzędziem wspierającym pielgrzymkę oraz refleksję podczas Roku Modlitwy, a także w ramach Jubileuszu.