Jubileusz 2025, Papież Franciszek: «Jubileusz będzie okazją do uroczystego odnowienia wiary w Jezusa Chrystusa»

29 stycznia 2024

 

W odniesieniu do słowa „wiara” «chciałbym przypomnieć dwa wydarzenia: niedawno zakończoną dziesiątą rocznicę publikacji Adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium oraz zbliżający się Jubileusz, podczas którego odnowimy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, będącego nadzieją historii i świata». Podsumował Ojciec Święty podczas audiencji z uczestnikami Zgromadzenia Plenarnego Dykasterii ds. Nauki Wiary, w piątek 26 stycznia.

«To, co jest dla nas najważniejsze, najpiękniejsze i najcenniejsze, a zarazem najbardziej potrzebne, to wiara w Jezusa Chrystusa – dodał – Wszyscy razem, jeśli Bóg pozwoli, uroczyście odnowimy naszą wiarę podczas zbliżającego się Jubileuszu 2025 i każdy z nas jest powołany aby ogłosić ją każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie na ziemi. To jest podstawowe zadanie Kościoła, któremu dałem wyraz w Adhortacji Evangelii gaudium». Głoszenie Ewangelii jest coraz bardziej konieczne w czasach, w których, jak stwierdził Benedykt XVI, na dużych obszarach ziemi wiara «nie stanowi już oczywistego założenia dla wspólnego życia, w rzeczywistości często jest wręcz negowana, wyśmiewana i marginalizowana». (List Apostolski w formie Motu proprio Porta fidei, 2). Jest to zatem czas, aby «ponownie i z większym zaangażowaniem zastanowić się nad niektórymi kwestiami, takimi jak: głoszenie i przekazywanie wiary w dzisiejszym świecie, szczególnie młodym pokoleniom; misyjne nawrócenie struktur kościelnych oraz osób zaangażowanych w duszpasterstwo; nowe kultury miejskie, z mnóstwem wyzwań, ale także pytaniami o sens. Wreszcie i przede wszystkim centralne miejsce kerygmatu w życiu i misji Kościoła» – zakończył Papież.