Jubileusz 2025, entuzjazm Kościoła w Brazylii z powodu Roku Świętego.

31 stycznia 2024

 

 

Niedawno w Dom Luciano w Brasilii zakończyło się spotkanie zorganizowane przez Konferencję Episkopatu Brazylii w ramach przygotowań do Jubileuszu 2025. Podczas wtorkowej sesji w Brazylii, J.E. Ks. Abp Fisichella, podsumował: liczymy na przybycie setek tysięcy pielgrzymów z Brazylii, z okazji Roku Świętego w Rzymie. Entuzjazm Kościoła w Brazylii jest ogromny i już zostały podjęte prace nad organizacją wielkiego święta wiary, które czeka lud Boży w przyszłym roku.

 

 

Dwudniowa konferencja, w której wzięło udział około 300 delegatów z całego kraju, biorących czynny udział w przygotowaniach do Jubileuszu, w tym kilkudziesięciu biskupów, zakończyła się celebracją eucharystyczną, której przewodniczył ks. Abp Rino Fisichella, w Sanktuarium São Francisco de Assis. «Wiara nie tylko nadaje życiu sens, który pozwala dostrzec działanie Boga w naszym życiu, ale przemienia je i odradza przez miłość». – podkreślił Pro-prefekt podczas homilii wygłoszonej na Mszy Świętej w Brazylii, nawiązując do Ewangelii Św. Marka – «Bracia i siostry, także my przybliżmy się do Jezusa, jak Jair i kobieta cierpiąca na krwotok, świadomi naszych grzechów i braków, odnajdźmy w sobie siłę, by dotknąć się płaszcza Jezusa, rzucić się do Jego stóp i stanąć przed Nim w prawdzie. Pozwólmy się Mu dotknąć, a w Jego spojrzeniu i słowach odnajdziemy zbawienie».

 

 

Jednakże wiara, jak sugeruje św. Paweł, jest nierozerwalnie związana z Nadzieją, cnotą teologalną, która będzie tematem Jubileuszu 2025. «Nadzieja jest darem Ducha Świętego, który pozwala nam dokonywać gestów, które bez Jego udziału nigdy nie byłyby możliwe do zrealizowania» – powiedział Ks. Abp Fisichella podczas zakończenia ogólnokrajowego spotkania w Brazylii – «Nadzieja jest prawdziwym powołaniem do życia według Ducha i posłuszeństwa Jego słowu, aby osiągnąć głębokie zrozumienie naszej egzystencji. Innymi słowy, nadzieja pozwala wierzącym odkryć, jakie bogactwa zostały im dane poprzez nowe życie, jakie otrzymujemy w sakramencie Chrztu Świętego». Jubileusz Nadziei będzie również okazją, aby dotrzeć do serc wielu osób, które żyją z dala od naszych wspólnot i w ogóle wiary – dodał ks. Abp Fisichella, zapraszając wszystkich na spotkanie do Rzymu w przyszłym roku.