Papież podczas spotkania na Kapitolu: «Jubileusz będzie miał pozytywny wpływ na oblicze Rzymu»

10 czerwca 2024

W poniedziałek 10 czerwca o godzinie 9.00, na 6 miesięcy przed otwarciem Drzwi Świętych Bazyliki Świętego Piotra, papież Franciszek przybył z oficjalną wizytą na Kapitol, instytucjonalne serce Rzymu, w ramach pierwszego z szeregu działań dyplomatycznych zaplanowanych w związku z nadchodzącym Jubileuszem.

Była to równocześnie trzecia wizyta Papieża na Kapitolu. Pierwsza miała miejsce w 2019 roku, a druga, ograniczająca się do wizyty na placu, była spotkaniem modlitewnym, które zorganizowała wspólnota Sant'Egidio w 2020 roku, w ramach którego wierni wspólnie z Papieżem modlili się o pokój.

Burmistrz stolicy, Roberto Gualtieri, przywitał Papieża w trójkolorowej szarfie w barwach Włoch. Następnie papież Franciszek powitany przez wiernych z Vitorchiano dźwiękiem uroczystych trąb, skierował się w stronę Tabularium, zatrzymując się przy pierwszym łuku z widokiem na Forum Romanum. Po prywatnej rozmowie z Burmistrzem w Pałacu Senatorskim, a następnie spotkaniu z rodziną Burmistrza i członkami Sekretariatu Burmistrza w Sali Arrasowej, Papież przeszedł do Sali Flagowej, gdzie złożył swój podpis w Złotej Księdze Miasta Rzymu, po czym udał się do Auli Juliusza Cezara, “parlamentu” na Kapitolu.

«Jubileusz może pozytywnie wpłynąć na oblicze Rzymu – powiedział papież Franciszek podczas uroczystości w Auli Juliusza Cezara – poprawiając wygląd miasta i usprawniając funkcjonowanie usług publicznych, nie tylko w centrum. A to jest bardzo ważne, bo dzięki temu miasto się rozwija».

«Niech Rzym nadal ukazuje swoje prawdziwe oblicze, oblicze gościnne, przyjacielskie, hojne i szlachetne. Ogromny napływ pielgrzymów do miasta – kontynuował Papież – turystów i migrantów, pod względem organizacyjnym, można postrzegać jako ciężar, ciężar, który spowalnia i utrudnia normalny bieg rzeczy. W rzeczywistości, wszystko to tworzy Rzym, tworzy specyfikę miasta, wyjątkowego w skali światowej, tworzy prestiż miasta, jego atrakcyjność i odpowiedzialność wobec całego państwa, wobec Kościoła i wobec całej rodziny ludzkiej».

«Niech Najświętsza Maryja Panna, Salus Populi Romani, czuwa nad miastem i ludem Rzymu» – zakończył Papież, po czym pozdrowił wiernych oraz mieszkańców zgromadzonych na placu, a w szczególności Rzymian, którym już kilkakrotnie dziękował za ich cierpliwość w znoszeniu wielu prac budowlanych z okazji Jubileuszu.

Na zakończenie spotkania odsłonięto tablicę pamiątkową, na której widnieje napis: „Jego Świątobliwości Franciszkowi, następcy Piotra i biskupowi Rzymu, promotorowi troski o Wspólny Dom i świadkowi powszechnego braterstwa”.