Papież Franciszek: «Bądźcie pielgrzymami nadziei i budowniczymi pokoju»

20 marca 2024

 

W orędziu wygłoszonym na 61. Światowy Dzień Modlitw o Powołania na temat: „Powołani by siać nadzieję i budować pokój” Ojciec Święty Franciszek zwrócił się do wspólnoty wiernych, zachęcając do korzystania ze sprzyjających momentów Roku Modlitwy, aby w przygotowaniu do Jubileuszowego Roku Świętego na nowo odkryć swoje powołanie i stać się pielgrzymami nadziei i budowniczymi pokoju.

«w obecnym momencie dziejowym wspólna droga prowadzi nas do Roku Jubileuszowego 2025. Idźmy jako pielgrzymi nadziei w kierunku Roku Świętego, abyśmy odkrywając na nowo swoje powołanie i odnosząc się do różnych darów Ducha, byli w świecie nosicielami i świadkami marzenia Jezusa: tworzyć jedną rodzinę, zjednoczoną w miłości Boga i złączoną więzią miłości, dzielenia się i braterstwa» powiedział Papież.

«W tym roku 2024, poświęconym właśnie modlitwie w ramach przygotowań do Jubileuszu, jesteśmy wezwani do ponownego odkrycia bezcennego daru możliwości dialogu z Panem, z serca do serca, stając się w ten sposób pielgrzymami nadziei, ponieważ „modlitwa jest pierwszą siłą nadziei. Modlisz się, i nadzieja rośnie, rozwija się. Powiedziałbym, że modlitwa otwiera drzwi nadziei». (Katecheza, 20 maja 2020 r.)

Dla nas, chrześcijan, mówił Papież Franciszek, konieczne jest pielęgnowanie spojrzenia pełnego nadziei. W istocie pomimo niepowodzeń i potknięć «wyruszamy w drogę, aby odkryć miłość Boga, a jednocześnie odkryć siebie».

Nikt nie może czuć się wykluczony z tego wezwania, każdy musi mieć odwagę, aby zaangażować się w troskę o otaczających nas ludzi i środowisko, w którym żyjemy.

«Wstańmy więc i wyruszmy jako pielgrzymi nadziei, ponieważ tak jak Maryja wraz ze św. Elżbietą, również my możemy nieść wieści radości, rodzić nowe życie i być twórcami braterstwa i pokoju».