„Przygotowania do Jubileuszu 2025”, ponad 300 przedstawicieli brazylijskich diecezji zebrało się w mieście Brasília na krajowym spotkaniu z ks. Abp. Rino Fisichellą

30 stycznia 2024

 

Przygotowania do Jubileuszu 2025 w Brazylii trwają i to właśnie tam odbyło się dwudniowe spotkanie zorganizowane w dniach 29 i 30 stycznia przez Konferencję Episkopatu Brazylii w Casa Dom Luciano w mieście Brasília. Uczestniczyło w nim ponad 300 uczestników, w tym biskupi, przedstawiciele diecezji, duszpasterze, ruchy i organizacje diecezjalne z całego kraju, co jest odbiciem wielkiego zaangażowania Kościoła brazylijskiego, gotowego, aby doświadczyć Łaski dla wszystkich, poprzez aktywne uczestnictwo w Jubileuszu. Organizatorem tego wydarzenia był w szczególności zespół Equipe de Animação do Jubileu, któremu Konferencja Biskupów Brazylii powierzyła zadanie wspierania organizacji Roku Jubileuszowego w Kościołach lokalnych.

Na spotkaniu przemawiał także J.E. Ks. Abp Rino Fisichella, pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji, który wyraził wielkie zadowolenie widząc entuzjazm uczestników spotkania i przytoczył słowa Papieża na ten Rok Święty. «Jubileusz jawi się także jako propozycja duszpasterska, której nie można lekceważyć. Należy włączyć temat nadziei, jako uprzywilejowaną treść ewangelizacji. Za mało mówimy o nadziei. – kontynuował Proprefekt – Nie popadając w retorykę, należy rozróżnić między nadziejami a Nadzieją. Być może odniesienie do codziennych nadziei jest łatwiejsze i bardziej bezpośrednie, ponieważ rodzi się spontanicznie, podczas gdy Nadzieja, pod względem znaczeniowym, wręcz styka się z utopią i dlatego jest przez nią jakby przyćmiona. Jednak życie oparte na nadziejach jest ryzykowne. Mogą one łatwo stać się iluzoryczne i stopniowo prowadzić do rozczarowania. Zamykając się w kręgu tego, co bezpośrednie, nieuniknionym jest, że nadzieje uniemożliwiają nam patrzenie w przyszłość, koncentrując się na oczekiwaniu natychmiastowego spełnienia, co jest typową cechą nadziei. Konieczne jest zatem otwarcie naszego spojrzenia na horyzont o innym znaczeniu, który nie ogranicza się do „teraz” i „zaraz”, ale potrafi wprowadzić nas w stan oczekiwania z należytą czujnością».

 

 

Następnie ks. Abp Rino Fisichella powtórzył, że «mentalność naukowa znacząco zmniejszyła potrzebę nadziei». «Technologia produkuje narzędzia, które uczą nas przywiązania do teraźniejszości; dostajemy natychmiastowe odpowiedzi, które eliminują czekanie i sprawiają, że wszelkie pragnienia stają się nieskuteczne. Mimo to nasza współczesność potrzebuje nadziei. To właśnie w dzisiejszym człowieku potrzeba obudzić nadzieję, ponieważ często jest on bezbronnym świadkiem faktów i wydarzeń, które burzą zdobyte przez dziesięciolecia przekonania i pewności. Podtrzymywanie nadziei to nie tylko misja, którą chrześcijanie otrzymali od Pana, gdy posłał ich, aby głosili Jego Ewangelię we wszystkich zakątkach świata. Dziś jest to przede wszystkim odpowiedzialność, ponieważ w obliczu destabilizacji doświadczanej w różnych sektorach życia osobistego i społecznego koniecznym jest dopuszczenie do głosu tych, którzy wnoszą słowo i znak, zdolny spojrzeć na teraźniejszość innymi oczami».

 

 

Jednak upieranie się przy nadziei, jak podkreślił Ks. Arcybiskup, niesie ze sobą duże ryzyko: zapominanie, że należy ona do triady, gdyż zawsze jest zjednoczona z wiarą i miłością. «Warto podkreślić potrzebę jedności życia chrześcijańskiego, która wyraża się w nieustannym połączeniu trzech cnót (wiary, nadziei i miłości). Ta nierozerwalna jedność nie tylko wskazuje na pewien styl życia, do którego wezwany jest każdy wierzący, ale przede wszystkim oczekuje jego odpowiedzi na ofiarę łaski i zbawienia, którą w Chrystusie Bóg Ojciec poświęcił dla ludzkości. Nie chodzi zatem o rozpatrywanie tych trzech cnót, jakby były one niezależne od siebie. Warto raczej zastanowić się nad ich głęboką jednością, która wspiera te trzy wymiary życia w Chrystusie. Wiara, nadzieja i miłość wyrażają istnienie Kościoła, który wzywa każdego wierzącego, aby stał się wiarygodnym świadkiem stylu życia opartego na jedności trzech cnót».

Podczas spotkania, 30 stycznia, omówiono następujące tematy: „Obchody Jubileuszu”, „Propozycje urzeczywistnienia Jubileuszu nadziei” i „Perspektywy Jubileuszu w Brazylii”. Spotkanie zakończyło się celebracją eucharystyczną, której przewodniczył Ks. Abp Rino Fisichella, w Bazylice Santuário São Francisco de Assis w mieście Brasília.

przygotowującym do Jubileuszu 2025.