Spotkanie liderów odpowiedzialnych za prowadzenie katechez w Brazylii z ks. Abp. Rino Fisichellą

01 lutego 2024

 

Niedawno odbyło się trzydniowe posiedzenie Komisji Episkopatu ds. animacji biblijno-katechetycznej Konferencji Episkopatu Brazylii w obecności Pro-prefekta Dykasterii ds. Ewangelizacji J.E. Ks. Abp. Rino Fisichelli. W Casa Dom Luciano liderzy 19 regionów duszpasterskich w kraju, w tym biskupi, koordynatorzy regionalni i członkowie Grupy Biblijno-Katechetycznej (GREBICAT), wspólnie omawiali kwestie dotyczące wyzwań ewangelizacji we współczesnym społeczeństwie. Spotkanie rozpoczęło się 31 stycznia.

Ks. Abp Rino Fisichella przemawiał na temat Dyrektorium dotyczącego katechezy i posługi katechety. «Katecheza – podkreślił Pro-prefekt – wpisuje się w proces ewangelizacji, ponieważ pozwala na wstępną syntezę pomiędzy głoszeniem kerygmatu, rozeznaniem wiary, życiem sakramentalnym i świadectwem chrześcijańskim. Naprawdę trudno znaleźć miejsce, w którym życie wierzącego ukazuje się jako całość, tak jak widzimy je w katechezie. Dlatego też Dykasteria skupiła swoją pracę m.in. na próbie odnowy katechezy, jako uprzywilejowanej przestrzeni, w której ewangelizacja angażuje się, podobnie jak w ciągu dwudziestu wieków swojej historii, w dzielenie się wiarą z tymi, których spotykamy podczas naszej pielgrzymki życia».

 

Jeśli chodzi o posługę katechety i prymat ewangelizacji, dodał ks. Abp Rino Fisichella, «należy zwrócić szczególną uwagę na moment przekazywania wiary». To, czego jesteśmy świadkami na całym świecie, to «zakłócanie przekazu wiary. Wiele osób po raz pierwszy spotyka się z wiarą w wieku dorosłym. Doświadczenia tych lat są bogate, owocne i przynoszą pozytywne rezultaty, które zasługują na analizę w celu zrozumienia złożoności zjawiska. (...) Posługa katechety jest zatem skuteczną posługą, jednak potrzebuje wsparcia żywej wspólnoty, która słucha głosu Ducha i podąża za Nim w posłuszeństwie z miłości. Oznacza to obieranie nowych dróg pozostając w wierności Ewangelii, aby nie uczynić Pięćdziesiątnicy daremną».

 

Wystąpienia Ks. Abp. Fisichelli podczas kolejnego dnia rozpoczęły się od nawiązania do wcześniejszych refleksji, ukazujących wielkie zaangażowanie Kościoła brazylijskiego. Konferencja rozpoczęła się dyskusją na temat historii katechezy w Brazylii, od Soboru Watykańskiego II, aż po dzień dzisiejszy, w nawiązaniu do zaangażowania formacyjnego realizowanego przez lata dzięki tekstom oraz sugestiom wygłoszonym przez Stolicę Apostolską. Następnie przybliżono sytuację geograficzną, społeczną i religijną każdego regionu duszpasterskiego oraz zaprezentowano dzieła służące katechezie wtajemniczenia w życie chrześcijańskie.

 

 

 

Istotny nacisk położono na zaangażowanie w realizację Motu proprio papieża Franciszka dotyczącego posługi katechety, Antiquum ministerium, wraz z Dyrektorium o katechezie. Kolejną mocną stroną brazylijskiego doświadczenia kościelnego i jego cechą charakterystyczną od dziesięcioleci jest biblijna animacja duszpasterstwa, bazująca na oczywistym związku pomiędzy Pismem Świętym, a katechezą. Wśród prelegentów znalazł się także przewodniczący Komisji Episkopatu ds. animacji biblijno-katechetycznej, Dom Leomar Brustolin.

 

 

Widoczna jest wielka różnorodność rzeczywistości panujących w tym południowoamerykańskim kraju, z których wyrosły podobne intuicje, aby odpowiedzieć na pilne potrzeby duszpasterskie Kościołów lokalnych. Przede wszystkim dbałość o życie wspólnotowe i kształcenie pracowników duszpasterskich. Jednym z najbardziej złożonych wyzwań stojących dziś przed Konferencją Episkopatu Brazylii jest znalezienie nowego języka dla ewangelizacji. Jak podkreślili przedstawiciele Konferencji, formy komunikacji dostosowane do współczesnego świata są coraz bardziej potrzebne, szczególnie w obliczu wyzwania cyfrowego, a zwłaszcza nowej kultury podejścia do mediów społecznościowych, angażującej tych, którzy pozostają najdalej od wiary.