Ponowne spotkanie z delegatami Diecezji włoskich z okazji Jubileuszu

24 listopada 2023

 

W Nowej Auli Synodalnej panuje entuzjazm w związku z drugim spotkaniem Delegatów Diecezji Włoskich z okazji Jubileuszu, zorganizowanym przez Dykasterię ds. Ewangelizacji.

Do Watykanu przybyło 170 przedstawicieli, w tym świeccy, księża i siostry zakonne, aby porozmawiać o Jubileuszu i skoordynować prace związane z Rokiem Świętym. Pro-prefekt Dykasterii, której powierzono organizację Jubileuszu, Ks. Abp Rino Fisichella, podsumował przygotowania do wydarzeń jubileuszowych, zwracając uwagę na programy i tematykę.

Program zakładał również czas na pytania od przedstawicieli. «Dzisiejszy człowiek ma wiele nadziei, dziś żyjemy nadziejami. – powtórzył ks. Abp Rino Fisichella – Tym jednak, co chcemy przekazać w ramach Jubileuszu, jest Nadzieja, w liczbie pojedynczej».

Popołudnie poświęcono bardziej technicznym informacjom, dotyczącym wszystkich aspektów związanych z przybyciem pielgrzymów do Rzymu, takich jak rejestracja na Jubileusz za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji oraz kwestii związanych z kartą pielgrzyma.