“Naucz nas modlić się”, broszura pomagająca przeżyć Rok Modlitwy

21 lutego 2024

 

In occasione dell’Anno della Preghiera, il Dicastero per l’Evangelizzazione ha preparato una serie di strumenti e sussidi utili per accompagnare le comunità cristiane e i singoli credenti nel percorso di preparazione al Giubileo 2025. 

 

Pomoc duszpasterska „Naucz nas modlić się”, której nazwa pochodzi z jedenastego rozdziału Ewangelii św. Łukasza (Łk 11,1), jest dostępna w internecie i można ją bezpłatnie pobrać w wersji cyfrowej. Broszura, zainspirowana nauczaniem papieża Franciszka, ma być zaproszeniem do podjęcia modlitwy jako osobistego dialogu z Bogiem, a jej celem jest pobudzenie do refleksji nad własną wiarą i nad swoim zaangażowaniem we współczesnym świecie, poprzez działanie w różnych obszarach, do których człowiek jest powołany. Jest to pomoc duszpasterska pełna refleksji, wskazówek i rad, jak pełniej żyć w dialogu z Panem i w relacjach z innymi. Składa się z sekcji poświęconych modlitwie we wspólnocie parafialnej, we wspólnocie rodzinnej, we wspólnotach młodzieżowych, wspólnotach klauzurowych oraz sekcji dotyczącej katechezy i rekolecji duchowych.

 

Tekst jest dostępny w wersji włoskiej: