Hiszpania przygotowuje się do Jubileuszu 2025

18 marca 2024

 

Sekretariat Jubileuszu 2025 Konferencji Episkopatu Hiszpanii opublikował program propozycji liturgiczno-duszpasterskich przygotowujących do Jubileuszu 2025.

 

Sekretariat, pod kierownictwem dyrektora Francisco Juliána Romero Galvána, proponuje «koordynację, zachęcanie, promowanie i kierowanie pracami Jubileuszu w diecezjach hiszpańskich w oparciu o wytyczne Dykasterii ds. Ewangelizacji Stolicy Apostolskiej. Wprowadza różne propozycje liturgiczno-pastoralno-społeczne, aby pomóc wiernym w Hiszpanii jak najlepiej przeżyć Jubileusz 2025 i osiągnąć cele zawarte w motcie Jubileuszu "Pielgrzymi nadziei"».

 

 

W tym celu sekretariat aktywnie angażuje się w rozpowszechnianie ośmiu tomów „Notatek o modlitwie”, wydanych przez BAC dla Hiszpanii.

Oferuje również kierownikom diecezjalnym wspólnotowe programy modlitewne do wykorzystania we wspólnotach parafialnych lub ośrodkach formacyjnych każdego miesiąca, od marca do października. Otrzymane schematy modlitw, począwszy od samej treści każdej z ośmiu książeczek, będą znaczącą pomocą w modlitwie.

 

Konferencja Biskupów Hiszpanii przygotowuje również katechezy na rok 2024, do zaproponowania w okresie od października do listopada, skupiające się na znaczeniu Jubileuszu i przeżywania go, jako pielgrzymki w stronę Pana.

 

Sekretariat zachęca wszystkich wierzących do zapoznania się i nauczenia Modlitwy Jubileuszowej przygotowanej przez Papieża Franciszka, która podkreśla znaczenie bycia “Pielgrzymami Nadziei”