Na Rok Modlitwy wydano specjalną książkę z przedmową Papieża Franciszka

„Niech modlitwa osobista i wspólnotowa stanie się nieustanna, bez przerw, zgodnie z wolą Pana Jezusa (por. Łk 18,1), aby Królestwo Boże się rozszerzało a Ewangelia sięgnęła każdego człowiek proszącego o miłość i przebaczenie” – pisze Papież we wstępie do specjalnej książki, wydawanej w ramach projektu Dykasterii ds. Ewangelizacji. Chodzi o serię pozycji przygotowanych z okazji Roku Modlitwy, które mają pogłębiać ten wymiar życia duchowego. Otwiera ją „Modlitwa dzisiaj” kard. Angelo Comastriego.

23 stycznia 2024
Vatican News To właśnie w tej książce ukazuje się przedmowa Papieża Franciszka proponująca, by dobrze przygotować się do Jubileuszu w 2025 r. Po zagłębianiu nauk soborowych, zwłaszcza z Soboru Watykańskiego II, do czego zachęcano w zeszłym roku, obecnie przychodzi czas na większe skupienie się na modlitwie – osobistej i wspólnotowej. Ojciec Święty zaprasza właśnie do tego w napisanym przez siebie wstępie. Papież przypomina, że „w naszych czasach odczuwa się zawsze coraz bardziej ...
Czytaj więcej