iubilaeum2025- iubilaeum2025-

Trinità dei Monti (Santa Teresa del Bambin Gesù)

Pierwotnie kościół przyjął nazwę „Trinità del Monte”, najprawdopodobniej od rzymskiego wzgórza Pincio, na którym stoi. Prace budowlane przy pierwszej konstrukcji zakończono konsekracją dokonaną przez papieża Sykstusa V w roku 1585. Powierzył on także słynnemu architektowi Domenico Fontanie projekt budowy drogi łączącej kościół ze świątynią „Santa Maria Maggiore” (Bazylika Matki Bożej Większej). Fontana, biorąc pod uwagę różnicę wysokości powstałą w wyniku prac wykopaliskowych, zadbał również o zaprojektowanie schodów monumentalnych (zwanych dziś Schodami Hiszpańskimi) i dwóch ramp, które do dziś gwarantują dostęp do kościoła.

Obok kościoła stoi klasztor ufundowany przez Franciszka z Paoli w 1494 roku, wybudowany za fundusze jakie otrzymał on od korony francuskiej za gościnę francuskich zakonników z Zakonu Braci Mniejszych w tamtych latach.